Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Boży (1415-1550)