Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Damasceński (c. 645-c. 750)