Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

św. Jan Bosko (1815-1888)