Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Hus (1371-1415)