Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zob. [ [~ of Damascus