Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Jan Chryzostom (347 [ [-] ] 407)