Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport trucht, wolny kłus;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trucht

Wordnet angielsko-polski

(an easy gait of a horse
midway between a walk and a trot)
trucht