Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

posunąć/posuwać się naprzód;