Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

nakłonić/nakłaniać (podstępem) kogoś do czegoś;