Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

walczyć bezpardonowo o zdobycie władzy