Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

manewrować w celu zdobycia głosów na zjeździe