Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

" dZÁbsi: k@z @'laU@nsn Zasiłek dla bezrobotnych szukających pracy; zasiłek dla poszukujących pracy Jobseeker's allowance is money paid by the government to unemployed people. To claim the money, people must prove that they are trying to find work (Zasiłek dla poszukujących pracy to pieniądze wypłacane bezrobotnym przez państwo. Aby się o nie ubiegać, trzeba wykazać, że próbuje się znaleźć pracę) - Jonathan Crowther (1999)