Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes wskaźnik/stopa bezrobocia;