Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes dane liczbowe o bezrobociu;