Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes liczba bezrobotnych, wielkość bezrobocia;