Słownik techniczny angielsko-polski

walcownia mała lub średnia, nastawiona na produkcję różnych wyrobów w małych ilościach