Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika maszyna płaska do druku akcydensów;

Słownik techniczny angielsko-polski

maszyna płaska do druku akcydensów