Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

looking back at past decisions (usu regretting them) ~- spoglądając wstecz na swoje decyzje (i żałując ich)