Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

inicjatywa na rzecz tworzenia miejsc pracy (inicjatywa na rzecz stwarzania środowisk pracy)