Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes wolny etat, wakujące miejsce pracy, wolne miejsca pracy;