Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

przeniesienie pracownika na inne stanowisko;