Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

mechanizmy popytu i podaży na rynku pracy