Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

szczegółowy opis pracy, szczegółowy zakres obowiązków;