Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes dzielenie etatu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

praca (zadanie) wykonywana na zmianę

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dzielenie się etatem, praca na zmianę