Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes gwarancja stałego zatrudnienia;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gwarancja stałego zatrudnienia

pewność stałego zatrudnienia