Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes rotacja miejsc pracy; rotacja stanowisk;