Słownik audio-video Montevideo

wymagania w stosunku do kandydata na dane miejsce pracy