Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes partia towarów; sprzedaż wiązana; mieszanka, zbieranina;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sprzedaż wiązana

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zbieranina, mieszanka, partia taniego towaru na sprzedaż

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And trust me, I've got a day job, I've got a lot of day jobs.
Dodam, że dzień w dzień pracuję, żeby finansować pomysły jak FIRST, czy odnawialne źródła energii.

TED

Lots of people resigned from well-paid jobs and jumped into the National Movement.
Wiele ludzi rzuciło dobrze płatne prace i przyłączyło się do Ruchu Narodowego.

TED

It was a tough job, and boy it made me have a lot of respect for nature.
To była trudna robota, która sprawiła, że mam wiele szacunku dla natury.

TED

You can preserve a lot of open spaces and have jobs for people with --
Możemy uratować bardzo dużo z dzikiej przyrody i znaleźć ludziom pracę...

OpenSubtitles

We are talking about an awful lot of jobs, here, that are under severe pressure at the moment.
Mówimy tutaj o olbrzymiej liczbie miejsc pracy, na które obecnie wywierana jest wielka presja.

statmt.org