Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) employment redundancies - zwolnienia z pracy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

utrata miejsc pracy