Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zagrożenie utratą pracy/bezrobociem, niebezpieczeństwo utraty pracy, ryzyko utraty pracy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ryzyko utraty pracy