Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

planowanie zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy;