Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes redukcja etatów; zmniejszanie zatrudnienia, zwalnianie pracowników;