Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dZÁb klöb(też Jobclub (r) ) n (Państwowe) Biuro pośrednictwa pracy; pośredniak The Jobclub was already closed (Pośredniak był już zamknięty) - Student University of Manchester (1999)