Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biuro pośrednictwa pracy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

biuro pośrednictwa pracy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dZÁb "
sent@(też Jobcentre (r) ) n (Państwowe) Biuro pośrednictwa pracy
pośredniak You should get in touch with your local job centre (Powinna Pani skontaktować się z miejscowym biurem pośrednictwa pracy) - BBC Online Service (2001) The local Jobcentres sounded a cautiously optimistic note (W lokalnych biurach pośrednictwa pracy panował umiarkowany optymizm) - Exeter Express and Echo (2002)

Słownik internautów

urząd pracy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

urząd zatrudnienia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This has been the case since 1 May 2010 but some job centres still might not know.
Zasady te obowiązują od 1 maja 2010 r., jednak niektóre urzędy pracy nadal mogą ich nie znać.

europa.eu

We have opened the first job centre in Bamako, the capital of Mali, with European funding.
Otworzyliśmy pierwszy ośrodek zatrudnienia w Bamako, stolicy Mali, przy pomocy funduszy europejskich.

statmt.org

Ask your job centre whether you'll have to go back home to apply for this new authorisation or you can do it remotely.
Dowiedz się w urzędzie pracy, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też można to zrobić na odległość.

europa.eu

However, if a letter from the job centre or medical instructions are not understood, or are not understood properly, the consequences may be disastrous.
Jednak niezrozumienie lub błędne zrozumienie pisma z Urzędu Pracy czy też zalecenia lekarskiego może mieć katastrofalne skutki.

Goethe Institut

Show the European public that employment policy and initiatives to protect jobs are at the centre of government action.
Niech pan pokaże europejskiej opinii publicznej, że polityka zatrudnienia i inicjatywy mające chronić miejsca pracy znajdują się w centrum działań rządu.

statmt.org

When did you last go down the Job Centre, eh?
A ty kiedy ostatnio byłeś w Urzędzie Pracy, co?

We have opened the first job centre in Bamako, the capital of Mali, with European funding.
Otworzyliśmy pierwszy ośrodek zatrudnienia w Bamako, stolicy Mali, przy pomocy funduszy europejskich.