Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Joachim of Fiore (c. 1135-1202)