Wordnet polsko-angielski

(a highly decorated ceremonial pipe of Amerindians
smoked on ceremonial occasions (especially as a token of peace) )
calumet, peace pipe, pipe of peace

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CALUMET

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pipe of peace, calumet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

peace pipe