Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler


1. tak jest! …., rozkaz! (potwierdzenie odebrania rozkazu)