Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

synapsa akso-somatyczna