Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

oś moralna, oś życia moralnego