Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

świadomość słabości (natury) ludzkiej