Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rozerwanie więzowzrostu przedniego