Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

stronienie od grzechu, unikanie grzechu