Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

unikać wszelkich form konfrontacji