Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im., isl. Awicenna (981-1031)