Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

średnia wielkość gospodarstwa rolnego