Słownik techniczny angielsko-polski

średni logarytmiczny dekrement energii