Wordnet angielsko-polski

średnie odchylenie bezwzględne, odchylenie przeciętne
synonim: average absolute deviation

Słownik techniczny angielsko-polski

odchylenie średnie