Wordnet angielsko-polski

średnie odchylenie bezwzględne, odchylenie przeciętne
synonim: average deviation