Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika dioda lawinowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(el.) dioda lawinowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dioda lawinowa (el.)