Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pomoc pielęgniarska;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pomoc pielęgniarska

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

O: g" zilj@ri 'n¨: sn Salowa lub pomocnica pielęgniarki Luckily, she's an auxiliary nurse at a local hospital (Na szczęście jest salową w miejscowym szpitalu) - BBC Online Service (2001)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pielęgniarka pomocnicza